Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje cevi
Vgradnja cevi

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Material

Cevi in fitingi so izdelani iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), ki je temeljito preizkušen material saj se že vrsto let uspešno uporablja za različne cevovode. Polivinilkloridu so za doseganja želenih fizikalnih in kemičnih lastnosti dodani še različni dodatki (maziva, pigmenti, stabilizatorji). 


Proizvodni program za STIGMA PVC TK cevi za zaščito telekomunikacijskih kablov

Cevi so izdelane v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ki so trenutno v veljavi na območju republike Slovenije, zadovoljujejo pa tudi zahteve za uporabo telekomunikacijske opreme in materialov v omrežju Telekoma Slovenije. 

    


Proizvodni program za STIGMA PVC EL cevi za zaščito elektroenergetskih kablov

Cevi so izdelane v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ki so trenutno v veljavi na območju republike Slovenije, upoštevana pa so tudi priporočila Elektroinštituta "Milan Vidmar" ter zahteve standarda STS-06/047 za cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U). 


Cevi iz PVC za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov.

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist