Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje cevi
Vgradnja cevi

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Spajanje cevi

Cevi in razni oblikovni kosi se spajajo hitro in enostavno z vstavljanjem vtičnega konca v oglavek. Spoji cevi in oblikovnih kosov ne dopuščajo vdorov peska ali zemlje, v primeru, da je zahtevana neprepustnost za vodo pa je potrebno v utor oglavka vstaviti gumeno tesnilo. 

Pred stikanjem cevi in oblikovnih kosov morajo biti stične površine čiste in nepoškodovane. 

Če je zahtevana dolžina cevi krajša od standardizirane, se cev ravno odreže (z žago s finimi zobmi) in končni rob obrusi pod kotom ~15°. Posneti rob se namaže z ustreznim sredstvom za zmanjševanje trenja (mastjo za gumi tesnila, silikonskim oljem, milnico), ki ne sme načenjati tesnila ali cevi. 

Vtični konec cevi z lahnim vrtenjem potisnemo v oglavek sosednje cevi ali oblikovnega kosa do omejitve. Končni položaj na cevi označimo s pisalom, nato pa cev izvlečemo za približno 2 mm za vsak tekoči meter med spojema, vendar ne več kot za 10 mm, kar omogoči kompenzacijo raztezkov cevi zaradi temperaturnih sprememb.

Zagotavljanje kakovosti

Cevi PVC TK za zaščito telekomunikacijskih kablov so izdelane in preizkušane v skladu z veljavnimi predpisi za uporabo telekomunikacijske opreme in materialov v telekomunikacijskem omrežju, ki jih je definiral Telekom Slovenije. 

Cevi PVC EL so izdelane v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ki so trenutno v veljavi na območju republike Slovenije ter priporočili Elektroinštituta "Milan Vidmar". 

Cevi so redno kontrolirane med samim proizvodnim procesom in preizkušane v lastnem preizkusnem laboratoriju, z namenom, da se nivo kakovosti prilagaja vedno višjim zahtevam tehnične regulative in željam uporabnikov. 

Vzporedno z internim preizkušanjem pa se cevi iz PVC za zaščito telekomunikacijskih kablov redno preizkušajo pri zunanjih neodvisnih institucijah (ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Preizkusni laboratorij Srednje šole za strojništvo), kar dokazujejo izdana poročila o preizkušanjih.


Cevi iz PVC za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov.

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist