Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Stigma PVC UK

Cevi iz PVC za ulično kanalizacijo

Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak. 

A. POLNOSTENSKE CEVI izdelane po standardu
SIST EN 1401-1

Cevni sistemi iz PVC imajo vrsto prednosti pred cevovodi iz tradicionalnih materialov (kot so beton, armirani beton, duktilna litina), med katerimi so najpomembnejše: 

 • izredna korozijska odpornost  
 • idealno gladka notranja površina, ki dovoljuje odlične hidravlične lastnosti, zelo dobro odnašanje odplak in  bistveno zmanjšanje nastanka usedlin 
 • majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo 
 • izredno široka paleta najrazličnejših spojnih, razdelilnih in reducirnih kosov, ki omogočajo izpolnitev praktično  vseh zahtev pri izvedbi kanalizacijskih cevnih sistemov, ki so položeni v zemljo 
 • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov 
 • doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna 
 • velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški vzdrževanja 
 • enostavna možnost uporabe PVC cevi in elementov za sanacije obstoječih kanalizacijskih cevovodov.

*** STIGMA PVC UK-KOMPAKT CEVI so izdelane po standardu EN 1401-1, kar pomeni, da imajo polno oziroma kompaktno steno

B. CEVI Z EKPANDIRANO SREDICO izdelane po standardu SIST EN 13476-1, kar pomeni, da je sredica izdelana iz penjenega PVC-U materiala in imajo še dodatne prednosti

 • manj obremenjujejo okolje 
 • manjša masa cevi 
 • večji izkoristek materiala.


Cevi iz PVC za ulično kanalizacijo. 

Standardi:

- SIST EN 1401
- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist