Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
Material
Kemična odpornost
Transport in skladiščenje
Spajanje cevi
Vgradnja cevi
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Material

Cevi in spojni kosi so izdelani iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), ki je eden od najbolj razširjenih polimernih materialov in tudi izredno preizkušen, saj se za cevovode uporablja že več kot petdeset let. 

Nosilnemu materialu - polivinilkloridu so dodani še različni dodatki kot mazila, polnila, pigmenti, UV in drugi stabilizatorji z namenom doseganja fizikalnih in kemičnih lastnosti, ki bodo v največji meri izpolnjevala postavljene zahteve. 

 

Dimenzije cevi ustrezajo SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1 standardom. PVC cevi za ulično kanalizacijo izdelujemo v togostnih razredih SN8 in SN4. 

        

Barva cevi

Barva cevi Stigma PVC UK je rjava. (RAL 8023

Zagotavljanje kakovosti

Cevi so izdelane ter preizkušene v skladu s standardom SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1, ki zahteva kontinuirano preverjanje cevi. 

v proizvodnem procesu

 • kontrolo dimenzij (zunanji premer, debelina stene, dimezije oglavka) 
 • kontrolo izgleda cevi (barva, napis na cevi) 


ter redno preizkušanje

 • odpornosti cevi na notranji hidrostatični tlak 
 • modula lezenja cevi 
 • žilavosti cevi 
 • dimenzijske stabilnosti cevi 
 • temperature zmehčišča (po Vicatu) 
 • vsebnosti sulfatnega pepela 
 • tesnosti spojev cevi in oblikovnih kosov 
 • odpornost na diklormetan 
 • odpornost na udarce 
 • togost cevi. 


Kontinuirano spremljanje in zagotavljanje kakovosti v celotnem nabavnem in proizvodnem procesu dokazujejo tudi pozitivni rezultati preizkušanj Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG). 

Podjetje STIGMA CEVNI SISTEMI d.o.o. ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001, kateri zagotavlja visoko kakovost proizvodov in storitev.

Zagotavljanje kakovosti

Cevi iz PVC za ulično kanalizacijo. 

Standardi:

- SIST EN 1401
- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist