Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
Material
Kemična odpornost
Transport in skladiščenje
Spajanje cevi
Vgradnja cevi
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Kemična odpornost

Nemehčani polivinilklorid (PVC-U) je visoko odporen na kemikalije, ki se pojavljajo v odplakah in tudi na agresivne snovi, ki se nahajajo v zemljini zunaj cevi. V tabeli je orientacijski prikaz odpornosti cevi iz PVC-U na posamezne medije ali skupine medijev pri določenih temperaturah. Natančnejši podatki za kemično odpornost PVC-U na medije so zbrani v tehničnem poročilu ISO TR 10358 in standardu DIN 8061-B1. Za uporabo cevi v posebnih primerih se je potrebno predhodno posvetovati s proizvajalcem PVC-U surovine oziroma s proizvajalcem cevi.

Kemična odpornost cevi iz PVC-U na posamezne medije ali skupine medijev pri temperaturah 20°C in 60°C, kjer pomeni: 

  • (+) ustreza 
  • (0) deloma ustreza 
  • (-) ne ustreza 
  • (*) potrebno posvetovanje Cevi iz PVC za ulično kanalizacijo. 

Standardi:

- SIST EN 1401
- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist