Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

LTŽ pokrovi

Kanalski pokrovi in rešetke so izdelani iz nodularne litine. Osnovne svetle mere programa so kvadratne oblike dimenzij 400, 500 in 600 mm ter okrogle oblike dimenzij premera 500 in 600 mm, na željo naročnika pa obliko in dimenzije tudi prilagodimo.

Znanje in dolgoletne izkušnje v kombinaciji s sodobno tehnologijo omogočajo razvijanje vedno novih rešitev na tem področju. Program ponuja proizvodnjo izdelkov po naročilu s kakršnimkoli napisom in grafično obdelavo (grb mesta, logotip podjetja in podobno), dvojnim simetričnim zaklepom in protihrupnim vložkom.

V prodajnem programu ponujamo jaške Livar, kjer izvajajo interno testiranje programa v skladu s standardom EN-124, skladnost proizvodnega procesa s tem standardom pa redno nadzira nacionalni certifikacijski organ Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane.

Prav tako pa imamo v ponudbi tudi jaške ostalih evropskih proizvajalcev pokrovov, ki imajo pridobljene ustrezne certifikate.

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več