Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN
Material
Spajanje cevi
Kemična odpornost
Transport in skladiščenje
Vgradnja cevi

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

STIKAN

Cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo

Kanalizacijski cevovodi morajo dandanes izpolnjevati težjo nalogo kot kadarkoli do sedaj. Vsako leto so količine odpadne vode večje, vedno višje pa so tudi koncentracije agresivnih in škodljivih medijev, ki jih odplake vsebujejo. V času strožjih predpisov zaradi precejšnje bojazni, da bi morebitne poškodbe na kanalizacijskih cevovodih povzročile iztekanje fekalnih voda in onesnažile podtalnico, okoliško zemljišče ali celo vire pitne vode, je potrebno storiti vse, da do takih katastrof ne pride. 

Dolgoletna opazovanja najpogostejših okvar kanalizacijskih cevovodov v evropskih državah kažejo, da do največjega števila poškodb prihaja ravno pri togih ceveh, zaradi spreminjanja pogojev v neposredni bližini cevovoda, kar povzroča čezmerne lokalne napetosti na cevovod in s tem veliko verjetnost za nastanek trajnih poškodb. V takih primerih so fleksibilne cevi prava rešitev, ki se vedno pogosteje uporablja na področjih, kjer obstaja možnost zemeljskih premikov zaradi potresov, razmočenosti zemlje pri nalivih in poplavah ter zaradi drugih dejavnikov.

Cevni sistem STIKAN sestavljajo dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD), z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, ki so plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme. Ob tem pa omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala ter izredno malo obremenjujejo naravno okolje.


Lastnosti Stikana

  • Cevem s strukturirano steno iz PE-HD zanesljivo pripada prihodnost, saj se ponašajo z vrsto odličnih lastnosti: 
  • izredno majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo 
  • izvrstna kemična odpornost proti agresivnim medijem in okoliški zemljini (prikaz v tabeli kemične odpornosti
  • nedvomna korozijska odpornost, 
  • odlične fizikalne lastnosti in zato povečano varnost, trajnost ter zmanjšani stroški vzdrževanja 
  • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov 
  • praktično neomejen razpon temperatur pri katerih se lahko izvaja polaganje in servisiranje cevovodov (od -40°C pa vse do +80°C) 
  • gladka notranja površina, ki zmanšuje trenje ob steni in omogoča odlične hidravlične lastnosti 
  • izvrstna odpornost na obrabo (abrazijo), ki zagotavlja dolgo dobo obratovanja (primerjava obrabe prikazana v diagramu obrabe cevi
  • enostavno doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna prijaznost okolju, saj cevi omogočajo več kot 30% prihranek materiala in energije v primerjavi s konvencionalnimi polnostenskimi cevmi, hkrati pa dovoljujejo zelo enostavne postopke reciklaže.


Cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo: 
  - dvoslojne: zunaj rebraste, znotraj gladke. 
  - dvakratna varnost. 

Standardi:

- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist