Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN
Material
Spajanje cevi
Kemična odpornost
Transport in skladiščenje
Vgradnja cevi

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Material

Cevi in spojni kosi so izdelani iz polietilena visoke gostote (PE-HD), ki ga odlikujejo zelo dobre mehanske in kemijske lastnosti; je okolju izredno prijazen material in je v sedanjem času nenehnega iskanja ekonomičnih in varnih rešitev na področju cevovodov za odpadne vode praktično nenadomestljiv. 

Polietilenu so dodani tudi pigmenti, ki omogočajo različno obarvanje cevi ter UV stabilizatorji, ki omogočajo večjo odpornost proti vremenskim vplivom in upočasnjujejo staranje. 


Proizvodni program stikan cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo

Cevi zadovoljujejo zahtevam STS-06/046, po katerem so izdelane cevi za ulično kanalizacijo. 

Stena cevi je sestavljena iz profilirane zunanje plasti in ravne notranje plasti, ki sta med rebri zvarjeni in tvorita homogeno steno. Zunanja profilirana plast močno izboljša mehanske lastnosti cevi, ter bistveno poveča togost cevi v radialni smeri. Ravna in gladka notranja stran pa poleg dodatne varnosti omogoča tudi idealne hidravlične lastnosti in s tem velike neovirane pretoke. 

Barva
Barva STIKAN cevi in spojnih kosov je črna, notranjost cevi je obarvana belo, kar omogoča boljšo kontrolo cevnega sistema. 

Obodna togost cevi
SN >= 4 kN/m2 (EN ISO 9969) ali 
Sr24 >= 31,5 kN/m2 (DIN 16961) 

Obodna togost cevi
SN >= 8 kN/m2 (EN ISO 9969) ali 
Sr24 >= 63,0 kN/m2 (DIN 16961) 


Cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo: 
  - dvoslojne: zunaj rebraste, znotraj gladke. 
  - dvakratna varnost. 

Standardi:

- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist