Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN
Material
Spajanje cevi
Kemična odpornost
Transport in skladiščenje
Vgradnja cevi

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Spajanje cevi

STIKAN sistem je zasnovan tako, da se cevi in razni spojni kosi spajajo hitro in enostavno z vstavljanjem cevi v objemko spojnega kosa. Tehnologija spajanja omogoča minimalno porabo časa in vloženega truda ter zagotavlja optimalni pretok in minimalne hidravlične izgube. Za tesnenje spojev so uporabljeni tesnilni obroči iz EPDM, ki ustrezajo standardu DIN 4060 in jamčijo visoko stopnjo varnosti proti iztekanju iz kanalizacijskih sistemov. 

Pred povezavo cevi in spojnih kosov morajo biti stične površine čiste in nepoškodovane. 

Če je zahtevana dolžina cevi krajša od standardne, cev ravno odrežemo (z nožem ali žago s finimi zobmi). Tesnilo vstavimo med drugo in tretje nepoškodovano rebro. Vtični konec in objemko namažemo z ustreznim sredstvom za zmanjševanje trenja (mastjo za gumena tesnila, silikonskim oljem, milnico), ki ne sme načenjati tesnila ali cevi. 

Vtični konec cevi z lahnim vrtenjem potisnemo v objemko do omejitve. 

Spojni kosi in dodatni pribor
Artikel Dvojna vtična spojka Tesnilo Drugi spojni kosi po naročilu
110
125
160
200
250
315
400
500
630
800

Zagotavljanje kakovosti

Cevi so izdelane in preizkušene v skladu s standardom STS-06/046, ki postavlja še za razred višje zahteve kakovosti in zahteva: 

redno kontrolo vhodnih surovin

 • masni pretok taline 
 • dolgotrajna hidrostatična trdnost 
 • gostota materiala 


kontinuirano preverjanje cevi v proizvodnem procesu

 • kontrolo dimenzij (zunanji premer, notranji premer, debelina stene notranjega sloja, debelina stene zvarjenega notranjega in zunanjega sloja) 
 • kontrolo izgleda cevi (izgled površine, barva, napis na cevi) 


ter redno preskušanje

 • dimenzijske stabilnosti cevi 
 • odpornost cevi na udarce 
 • temenska togost cevi 
 • fleksibilnost cevi 
 • modul lezenja cevi 
 • tesnosti spojev cevi in spojnih kosov.

Kontrola in preskušanje, tako vhodnih materialov kot tudi končnih izdelkov, se kontinuirano izvaja v lastnem preizkusnem laboratoriju. Prav tako opravljamo tudi stalni nadzor in izboljševanje proizvodnega procesa, vse s ciljem prilagajanja nivoja kakovosti vedno višjim zahtevam tehnične regulative in željam uporabnikov.

Vzporedno z internim preizkušanjem pa STIKAN cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo redno preizkušajo pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), kar dokazujejo izdana poročila o preizkušanjih.


Kontrola in preizkušanje cevi.
Spajanje cevi.

Cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo: 
  - dvoslojne: zunaj rebraste, znotraj gladke. 
  - dvakratna varnost. 

Standardi:

- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist