Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN
Material
Spajanje cevi
Kemična odpornost
Transport in skladiščenje
Vgradnja cevi

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Kemična odpornost

Cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD) so zaradi svoje parafinske strukture zelo odporne na mnoge kemikalije, zato se cevi iz polietilena pogosto uporabljajo tudi za transport kislin, lugov in solnih raztopin. Kemična odpornost je še posebno pomembna za odvod fekalij in odpadnih vod saj se v teh cevovodih redno prisotna žveplasta kislina, ki je odločilen dejavnik obstojnosti cevnih sistemov. Do korozije zaradi hlapnih sulfidov prihaja tudi nad nivojem tekočine, kar je še posebno kritično za vse materiale s cementnim vezivom, saj ta korozija lahko razje tudi do šest milimetrov cementne stene v enem letu. 

V tabeli je orijentacijski prikaz kemične odpornosti cevi iz polietilena na posamezne medije ali skupine medijev pri določenih temperaturah. Natančnejši podatki za kemično odpornost PE-HD na medije so zbrani tehničnem poročilu ISO TR 10358 in standardu DIN 8075 Beiblat 1. Za uporabo cevi v posebnih primerih se je treba predhodno posvetovati s proizvajalcem polietilenske surovine oziroma s proizvajalcem cevi. 

Kemična odpornost cevi iz polietilena visoke gostote na posamezne medije ali skupine medijev pri temperaturah 20°C in 60°C, kjer pomeni: 

  • (+) ustreza 
  • (0) deloma ustreza 
  • (-) ne ustreza 
  • (*) potrebno posvetovanje 


Odpornost cevi iz PE - HD na obrabo

Polietilen visoke gostote (PE-HD) je izredno odporen na abrazijo in spada med najodpornejše materiale, ki se uporabljajo za izdelavo cevi. 

Na univerzi v Darmstadtu so izvedli obširne raziskave obrabe cevi iz različnih materialov na podlagi priznane metode instituta Suddeutsches Kunststoff-Zentrum iz Würzburga. Diagram prikazuje impresivne lastnosti, ki jih imajo cevi iz PE-HD glede odpornosti na obrabo. 


Cevi iz PE-HD za ulično kanalizacijo: 
  - dvoslojne: zunaj rebraste, znotraj gladke. 
  - dvakratna varnost. 

Standardi:

- SIST EN 13476

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist