Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje
Vgradnja cevi
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Stidren

Drenažne cevi

Cevni sistem STIDREN je idealna rešitev za odvajanje velikih količin odvečne vode z razsežnih površin. Uporablja se za zbiranje, kanaliziranje in transport odvečne vode najrazličnejšega izvora, od padavinske vode, talnice in vode podzemnih vodotokov, do vode, ki v izrednih razmerah prestopi bregove struge.STIDREN cevi so zaradi izredne odpornosti proti statičnim in dinamičnim obremenitvam ter gladke notranje površine, ki dovoljuje velike pretoke, posebej primerne za odvodnjavanje avtocestnih površin in tudi ostalih cestno-prometnih objektov, kot so tuneli, brežine in zahtevnejša krožišča ter običajna križišča. Uspešno se uporabljajo tudi za odvajanje presežne vode z območja železniških prog, letaliških stez pa tudi večjih stanovanjskih objektov, športnih in otroških igrišč, golf terenov in sprehajalnih površin. Skratka, STIDREN cevi so cenjene povsod tam, kjer je potrebno za odvodnjavanje, v fazi gradnje in kasneje med uporabo objektov, izpolnjevati najvišje zahteve kakovosti, zanesljivosti in ekonomičnosti.

STIDREN cevi so dvoplastne, z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, izdelane iz polietilena visoke gostote (PE-HD). So plod večletnega razvoja ter v celoti izpolnjujejo zahteve za drenažne in kanalizacijske sisteme, ob tem pa omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala ter izredno malo obremenjujejo naravno okolje. Pronicanje vode v notranjost cevi omogočajo prečne zareze za vstop vode, ki so nameščene v utoru med dvema rebroma, tako da je ob minimalni možnosti zamašitve odprtin zajemanje vode optimalno.


Lastnosti stidrena

Cevi so primerne za najtežje obratovalne pogoje, saj premorejo niz odličnih lastnosti: 

  • izredno majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo 
  • odlične fizikalne lastnosti, kot sta velika obodna togost in odpornost na udarce, ki zagotavljajo povečano varnost, trajnost ter manjše stroške vzdrževanja 
  • gladka notranja površina, ki zmanjšuje trenje ob steni in omogoča odlične pretočne sposobnosti 
  • optimalno samodejno čiščenje 
  • izvrstna odpornost na obrabo (abrazijo), ki dovoljuje dolgo dobo obratovanja 
  • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov, 
  • praktično neomejen razpon temperatur, pri katerih se lahko izvaja polaganje in servisiranje cevovodov (od - 40 °C pa vse do +80 °C) 
  • izvrstna kemična odpornost proti agresivnim medijem in okoliški zemljini 
  • nedvomna korozijska odpornost 
  • prijaznost okolju, saj cevi omogočajo več kot 30 % prihranek materiala in energije v primerjavi s konvencionalnimi polnostenskimi cevmi, hkrati pa dovoljujejo zelo enostavne postopke reciklaže.


Drenažne cevi iz PE-HD. 

Standardi:

- SIST DIN 4262/1

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist