Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje
Vgradnja cevi
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Material

Cevi in spojni kosi so izdelani iz polietilena visoke gostote (PE-HD), ki ga odlikujejo zelo dobre mehanske in kemijske lastnosti, je okolju izredno prijazen material in je v sedanjem času, nenehnega iskanja ekonomičnih in dolgotrajnih rešitev na področju drenažnih cevovodov, praktično nenadomestljiv. 
Polietilenu so dodani UV stabilizatorji, ki omogočajo večjo odpornost proti vremenskim vplivom in upočasnjujejo staranje. 

Cevi so izdelane v skladu s STS-06/050 ter iz PE-HD surovine z naslednjimi karakteristikami: 

Gostota > 0,947 g/cm3
indeks taline MF1190/5 0,4 -1,3 g/10min
modul elastičnosti >=800 N/mm2


Proizvodni program stidren cevi iz PE-HD za drenažo in drenažno kanalizacijo

Stena cevi je sestavljena iz profilirane zunanje plasti in ravne notranje plasti, ki sta med rebri zvarjeni in tvorita homogeno steno. Zunanja profilirana plast močno izboljša mehanske lastnosti cevi ter bistveno poveča togost cevi v radialni smeri. Ravna in gladka notranja stran pa poleg dodatne varnosti omogoča tudi idealne hidravlične lastnosti in s tem velike neovirane pretoke. 
Odprtine za vstop vode so varno nameščene v utoru med dvema rebroma, tako da je ob zmanjšani možnosti zamašitve odprtin zajemanje vode optimalno. 
Reže za zajemanje vode so široke od 0,8 mm do 1,4 mm, skupna odprta površina rež za vstop vode pa je najmanj 50 cm2 na dolžinski meter cevi. 

Barva
Barva STIDREN cevi in spojnih kosov je črna. 

Obodna togost cevi
SN >= 4 kN/m2 (EN ISO 9969) ali 
Sr24 >= 31,5 kN/m2 (DIN 16961) 

Cevi so izdelane v skladu s standardoma STS-06/050 (Form D) in DIN 16961/1.

Namembnost drenažnih cevnih sistemov

Cevi so izredno odporne na statične in dinamične mehanske obremenitve, saj so oblikovane za najtežje obratovalne pogoje in tako posebej primerne za odvodnjavanje obsežnih avtocestnih ter letaliških površin. Večnamembnost cevi - dreniranje, zbiranje, kanaliziranje in odvajanje vode pa omogoča dodatne poenostavitve pri izgradnji cevnih sistemov ter občutno znižanje stroškov izvedbe. 

Stidren D 
Odprtine za vstop vode so enakomerno porazdeljene po celotnem obodu cevi (360°). Stidren D cevi so namenjene drenažnemu odvodnjavanju terena in so zaradi visoke odpornosti na pritiske zasipnega materiala ter dinamične površinske obremenitve prometnih sredstev posebej primerne za odvodnjavanje cestnih in železniških objektov, letališč, tunelov, pa tudi odlagališč smeti in drugih gradenj. 

 

Stidren DD 
Odprtine za vstop vode so porazdeljene po zgornjem krožnem 220° obodu cevi. Delno drenažne cevi Stidren DD so prav tako namenjene drenažnemu odvodnjavanju terena in ohranjajo vse odlične lastnosti polnodrenažnih cevi STIDREN D, poleg tega pa nudijo, zaradi neperforiranega spodnjega dela cevi, delno varovanje pred iztekanjem vode, boljše hidravlične lastnosti ter zmanjšano možnost nabiranja usedlin. Za pravilno orientacijo cevi pri polaganju in zasipanju, rabijo označevalne zelene črte, ki so na temenu cevi. 

 

Stidren DK 
Odprtine za vstop vode so porazdeljene po temenskem krožnem obodu cevi znotraj 120 stopinjskega središčnega kota. Drenažno kanalizacijske cevi Stidren DK, imajo funkcijo drenažnih cevi, istočasno pa opravljajo nalogo zbiralno - kanalizacijskih cevi. Spoji med cevmi in spojni kosi so tesnjeni s tesnilnimi obroči, tako, da so povezave nepropustne za vodo. Za pravilno orientacijo cevi pri polaganju in zasipanju, rabijo označevalne zelene črte, ki so na temenu cevi. 


Izdelava stidren cevi.

Drenažne cevi iz PE-HD. 

Standardi:

- SIST DIN 4262/1

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist