Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Material

Cevi in fitingi so izdelani iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), ki je eden od najbolj razširjenih polimernih materialov in tudi izredno preizkušen, saj se za cevovode uporablja že več kot petdeset let. 

Nosilnemu materialu - polivinilkloridu so dodani še različni dodatki kot maziva, polnila, pigmenti UV in drugi stabilizatorji z namenom doseganja fizikalnih in kemičnih lastnosti, ki bodo v največji meri izpolnjevala postavljene zahteve. 

Cevi so izdelane iz surovine z naslednjimi karakteristikami: 

  Gostota 1,38 - 1,45 g/cm3
  natezna trdnost >= 45 N/mm2
  temperatura zmehčišča (Vicat) >= 79 °C


Proizvodni program AGROSTIDREN

AGROSTIDREN program obsega enoslojne rebraste cevi iz PVC-U, ki so izdelane v skladu s standardom DIN 1187.


Nazivni premer DN (mm) Zunanji premer d2 (mm) Notranji premer d1 (mm)
50 50 44
65 65 58
80 80 71
100 100 91
125 125 115
160 160 144
200 200 182

Odprtine za vstop vode so varno nameščene v utoru med dvema rebroma tako, da je ob zmanjšani možnosti zamašitve odprtin zajemanje vode optimalno.

Nazivni premer DN (mm) Število odprtin za vstop vode po obodu Širina odprtin za vstop vode (mm) Površina odprtin za vstop vode (cm2/m)
50 6 1,2 26
65 6 1,2 24
80 6 1,2 23
100 8 1,2 25
125 8 1,2 35
160 8 1,2 30
200 10 1,2 30


Barve 
Barvi za rebraste zaščitne PVC cevi sta rumena ali rdeča. Druge barve niso izključene iz proizvodnega programa in so odvisne od želje naročnika in količine.


Rebraste cevi iz PVC za drenažo. 

Standardi:

- DIN 1187

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist