Vgradnja cevi

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. 
Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. 

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo Zemljino, ki jo je možno utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m in tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6 %. V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m je potrebno poskrbeti za porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem). 

Pri večplastnem polaganju v cevni jarek je priporočljivo, da se cevi fiksirajo z distančniki, zagotovljeno pa mora biti, daje vsaka plast cevi posebej zasipana in utrjena, predno se nanjo položi naslednjo plast. 

Podrobnejša navodila in napotila je mogoče najti tudi v tehničnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih materialov, ki je priloga tiskani dokumentaciji podjetja STIGMA CEVNI SISTEMI in obravnava izkop jarka, izvedbo posteljice ter prekrivanje cevovoda. 

V tehničnem dodatku je mogoče najti tudi natančnejše podatke o temenski togosti cevi, ki rabijo za statične izračune STIKAN cevi v skladu z nemškim predpisom ATV delovnim listom A 127.

Cevi iz PE-HD za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov.

Standardi:

- SIST EN 61386

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist