Zagotavljanje kakovosti

STIGMAFLEX TK cevi so izdelane in preizkušene v skladu z veljavnimi predpisi za uporabo telekomunikacijske opreme in materialov v telekomunikacijskem omrežju, ki jih je definiral Telekom Slovenije. Cevi pa izpolnjujejo tudi zahteve standarda STS-06/047 

STIGMAFLEX EL cevi so izdelane in preizkušene v skladu s standardom STS-06/048. 
Upoštevana so tudi priporočila Elektroinštituta "Milan Vidmar". 

Za STIGMAFLEX je zahtevano kontinuirano preverjanje cevi: 

v proizvodnem procesu

  • kontrolo dimenzij (zunanji premer, notranji premer, debelina notranje stene, debelina stene zvarjenega notranjega in zunanjega sloja) 
  • kontrolo izgleda cevi (izgled površine, barva, napis na cevi) 


ter redno preizkušanje

  • masnega pretoka taline 
  • temenske togosti cevi (obstojnosti oblike) 
  • odpornosti cevi na udarce 
  • tesnosti spojev cevi in spojnih kosov. 


Kontrola in preizkušanje tako vhodnih materialov kot tudi končnih izdelkov se kontinuirano izvaja v lastnem preizkusnem laboratoriju. Prav tako opravljamo tudi stalni nadzor in izboljševanje proizvodnega procesa, vse s ciljem prilagajanja nivoja kakovosti vedno višjim zahtevam tehnične regulative in željam uporabnikov.
Vzporedno z internim preizkušanjem pa se STIGMAFLEX TK in STIGMAFLEX EL cevi iz PE-HD za zaščito telekomunikacijskih kablov redno preizkušajo pri zunanjih neodvisnih institucijah, kar dokazujejo izdana poročila o preizkušanjih.


Cevi iz PE-HD za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov.

Standardi:

- SIST EN 61386

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist